Rada Rodziców

e-mail: radarodzicow@sp84.waw.pl

nr konta: 65 1020 1042 0000 8902 0009 6651

PKO BP SA ODDZIAŁ IV w Warszawie 03-733 Warszawa, ul. Targowa 42

wysokość składki: 100 zł od rodziny.


SKŁAD RADY RODZICÓW 2019/2020

 • Przewodniczący – Bartłomiej Pietruszewski

 • Zastępca przewodniczącego – Katarzyna Zawada - Niedźwiedź

 • Skarbnik – Marta Piątek

 • Sekretarz – Irena Dubrawska

 • Członkowie prezydium

  • Agnieszka Sztuczyńska

  • Katarzyna Mazurek

  • Monika Jakubczyk

  • Agnieszka Komorowska

  • Anna Kasprzyk

 • Komisja rewizyjna:
  • Aleksandra Sakowicz
  • Karolina Czeredys
  • Mariusz Wasiak

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078, 1148, 1287, 1680, 1681, 1818) oraz Statut Szkoły.

Regulamin Rady Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalenie w porozumieniu z rada pedagogiczną:
  • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
 • uchwalanie propozycji wysokości składek na fundusz Rady,
 • wybieranie i uzupełnianie składu prezydium i komisji rewizyjnej,
 • uchwalanie wysokości kwoty, do jakiej prezydium może przesuwać pieniądze między działami bez zwoływania Rady,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego prezydium, po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.

Zadania Prezydium Rady Rodziców:

 • realizowanie uchwał Rady,
 • bieżące kierowanie pracami Rady, w tym gospodarką finansową,
 • reprezentowanie Rady poza szkołą,
 • tworzenie stałych albo doraźnych komisji i zespołów zadaniowych Rady, określanie  ich zadań oraz nadzór nad nimi,
 • przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego.

Rozliczenia finansowe:

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
odpowiada: Zofia Rostek
data: 13-11-2019
data: 13-11-2019
data: 13-11-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-11-2019 - Edycja treści
 • 19-10-2018 - Edycja treści
 • 16-05-2018 - Edycja treści
 • 16-10-2017 - Edycja treści
 • 16-01-2017 - Edycja treści
 • 22-12-2016 - Edycja treści
 • 12-01-2016 - Edycja treści
 • 11-01-2016 - Edycja treści
 • 19-05-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1332