KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Rodziców

e-mail: radarodzicow@sp84.waw.pl

nr konta: 65 1020 1042 0000 8902 0009 6651

PKO BP SA ODDZIAŁ IV w Warszawie 03-733 Warszawa, ul. Targowa 42

wysokość składki: 100 zł od rodziny.


SKŁAD RADY RODZICÓW 2019/2020

 • Przewodniczący – Bartłomiej Pietruszewski

 • Zastępca przewodniczącego – Katarzyna Zawada - Niedźwiedź

 • Skarbnik – Marta Piątek

 • Sekretarz – Irena Dubrawska

 • Członkowie prezydium

  • Agnieszka Sztuczyńska

  • Katarzyna Mazurek

  • Monika Jakubczyk

  • Agnieszka Komorowska

  • Anna Kasprzyk

 • Komisja rewizyjna:
  • Aleksandra Sakowicz
  • Karolina Czeredys
  • Mariusz Wasiak

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078, 1148, 1287, 1680, 1681, 1818) oraz Statut Szkoły.

Regulamin Rady Rodziców

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalenie w porozumieniu z rada pedagogiczną:
  • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • w celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,
 • uchwalanie propozycji wysokości składek na fundusz Rady,
 • wybieranie i uzupełnianie składu prezydium i komisji rewizyjnej,
 • uchwalanie wysokości kwoty, do jakiej prezydium może przesuwać pieniądze między działami bez zwoływania Rady,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego prezydium, po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie.

Zadania Prezydium Rady Rodziców:

 • realizowanie uchwał Rady,
 • bieżące kierowanie pracami Rady, w tym gospodarką finansową,
 • reprezentowanie Rady poza szkołą,
 • tworzenie stałych albo doraźnych komisji i zespołów zadaniowych Rady, określanie  ich zadań oraz nadzór nad nimi,
 • przygotowanie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego.

Rozliczenia finansowe:

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
odpowiada: Zofia Rostek
data: 13-11-2019
data: 13-11-2019
data: 13-11-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 13-11-2019 - Edycja treści
 • 19-10-2018 - Edycja treści
 • 16-05-2018 - Edycja treści
 • 16-10-2017 - Edycja treści
 • 16-01-2017 - Edycja treści
 • 22-12-2016 - Edycja treści
 • 12-01-2016 - Edycja treści
 • 11-01-2016 - Edycja treści
 • 19-05-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1424