KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

Zarządzenie nr 50-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury na wypadek wystąpienia potwierdzonego przypadku lub podejrzenia zakażenia koronawirusem

Zarządzenie nr 49-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa przeciwepidemicznego

Zarządzenie nr 48-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ochrony informacji przy przetwarzaniu danych poza siedzibą szkoły

Zarządzenie nr 47-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr 24-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

Zarządzenie nr 21-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 20-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 18-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie terminów uchwalenia wyników klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej

Zarządzenie nr 17-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 84

Zarządzenie nr 16-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie parkowania samochodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227, ul. Radzymińskiej 232, Szkoły Filialnej ul. Rozwadowska 9/11, Szkoły Filialnej ul. Topazowa 26.

Zarządzenie nr 15-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania wszystkich upadków, uderzeń, itp. uczniów do pielęgniarki szkolnej, poinformowanie o nich rodziców dzieci, sporządzania notatek opisujących zdarzenia i podejmowane działania

Zarządzenie nr 14-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zapoznania uczniów z zasadami i drogą ewakuacji

Zarządzenie nr 13-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia uczniom higienicznych i bezpiecznych warunków nauki

Zarządzenie nr 12-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie sprowadzania uczniów do szatni oraz przekazywania dzieci pod opiekę wychowawców świetlicy

Zarządzenie nr 11-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnienia dyżurów przez pracowników szkoły

Zarządzenie nr 10-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły

Zarządzenie nr 9-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227

Zarządzenie nr 7-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie usprawnienia obiegu informacji i zwiększenia świadomości obowiązku zapoznawania się z przesyłaną korespondencją wśród pracowników Szkoły Podstawowej nr 84

Zarządzenie nr 6-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad przebywania pracowników na terenie szkoły

Zarządzenie nr 5-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w szkole, zasad przyprowadzania i odbioru dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie ul. Radzymińska 227, ul. Radzymińska 232, Szkoła Filialna ul. Rozwadowska 9/11,Szkoła Filialna ul. Topazowa 26

Nr 05-19-20 Załącznik 1

Nr 05-19-20 Zał,. 2 Zał,. 1 do upoważnienia

Nr 05-19-20 Zał,. 3

Zarządzenie nr 4-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 84

Zarządzenie nr 3-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności zespołów funkcjonujących w strukturze Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 84

Zarządzenie nr 2-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 1-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia tekstu ujednoliconego statutu szkoły

Załącznik nr 1 do zarządzenia


Zarządzenie nr 19-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 18-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 11-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 08-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 05-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Załącznik nr 01 do zarządzenia nr 05-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 01-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 01-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2018 r.


Zarządzenie nr 16-2017-2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie;

Załącznik nr 1 zarządzenia nr 16/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 15-2017-2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie;

Załącznik nr 1 zarządzenia nr 15/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 13-2017-2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 08-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 07-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 06-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 05-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 04-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 03-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 02-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 01-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
odpowiada: Zofia Rostek
data: 25-05-2020
data: 25-05-2020
data: 25-05-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 25-05-2020 - Edycja treści
 • 30-03-2020 - Edycja treści
 • 20-09-2019 - Edycja treści
 • 19-09-2019 - Edycja treści
 • 04-09-2019 - Edycja treści
 • 03-09-2019 - Edycja treści
 • 07-12-2018 - Edycja treści
 • 15-12-2017 - Edycja treści
 • 30-11-2017 - Edycja treści
 • 12-09-2017 - Edycja treści
 • 04-04-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1085