Zarządzenia

Zarządzenie nr 24-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

Zarządzenie nr 21-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 20-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 18-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie terminów uchwalenia wyników klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej

Zarządzenie nr 17-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 84

Zarządzenie nr 16-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie parkowania samochodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227, ul. Radzymińskiej 232, Szkoły Filialnej ul. Rozwadowska 9/11, Szkoły Filialnej ul. Topazowa 26.

Zarządzenie nr 15-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania wszystkich upadków, uderzeń, itp. uczniów do pielęgniarki szkolnej, poinformowanie o nich rodziców dzieci, sporządzania notatek opisujących zdarzenia i podejmowane działania

Zarządzenie nr 14-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zapoznania uczniów z zasadami i drogą ewakuacji

Zarządzenie nr 13-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia uczniom higienicznych i bezpiecznych warunków nauki

Zarządzenie nr 12-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie sprowadzania uczniów do szatni oraz przekazywania dzieci pod opiekę wychowawców świetlicy

Zarządzenie nr 11-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnienia dyżurów przez pracowników szkoły

Zarządzenie nr 10-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły

Zarządzenie nr 9-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227

Zarządzenie nr 7-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie usprawnienia obiegu informacji i zwiększenia świadomości obowiązku zapoznawania się z przesyłaną korespondencją wśród pracowników Szkoły Podstawowej nr 84

Zarządzenie nr 6-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad przebywania pracowników na terenie szkoły

Zarządzenie nr 5-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa dzieci w szkole, zasad przyprowadzania i odbioru dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie ul. Radzymińska 227, ul. Radzymińska 232, Szkoła Filialna ul. Rozwadowska 9/11,Szkoła Filialna ul. Topazowa 26

Nr 05-19-20 Załącznik 1

Nr 05-19-20 Zał,. 2 Zał,. 1 do upoważnienia

Nr 05-19-20 Zał,. 3

Zarządzenie nr 4-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 84

Zarządzenie nr 3-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu działalności zespołów funkcjonujących w strukturze Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 84

Zarządzenie nr 2-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 1-2019-2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia tekstu ujednoliconego statutu szkoły

Załącznik nr 1 do zarządzenia


Zarządzenie nr 19-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 18-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 11-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 08-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 05-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Załącznik nr 01 do zarządzenia nr 05-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 01-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 01-2018-2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2018 r.


Zarządzenie nr 16-2017-2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie;

Załącznik nr 1 zarządzenia nr 16/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 15-2017-2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie;

Załącznik nr 1 zarządzenia nr 15/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 13-2017-2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 08-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 07-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 06-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 05-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 04-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 03-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 02-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Zarządzenie nr 01-2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Warszawie

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
odpowiada: Zofia Rostek
data: 20-09-2019
data: 20-09-2019
data: 20-09-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 20-09-2019 - Edycja treści
  • 19-09-2019 - Edycja treści
  • 04-09-2019 - Edycja treści
  • 03-09-2019 - Edycja treści
  • 07-12-2018 - Edycja treści
  • 15-12-2017 - Edycja treści
  • 30-11-2017 - Edycja treści
  • 12-09-2017 - Edycja treści
  • 04-04-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1007