Struktura własnościowa, majątek

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Stan majątku szkoły na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 6 826 741,73 zł

w tym:

  • Środki trwałe: 5 973 350,53 zł
  • Wyposażenie: 795 262,67 zł
  • Wartości niematerialne i prawne: 58 128,53  zł
  • Obecnie placówka nie posiada zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 euro.
  • Powierzchnia całkowita działki: 1.2220 h
  • Powierzchnia użytkowa budynku : 3420 m²
  • kubatura budynku ; 15660 m³
  • Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
odpowiada: Zofia Rostek
data: 19-02-2019
data: 19-02-2019
data: 19-02-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 20-01-2017 - Edycja treści
  • 11-05-2015 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1119