Sposób załatwiania spraw

Agata Puchała, sekretarz szkoły:

sprawy kadrowe, ubezpieczenia

 • poniedziałek 7.30-15.30
 • wtorek 7.30-1530
 • środa 7.30-15.30
 • czwartek 7.30-15.30
 • piątek 7.30-15.30
 • kontakt:

Katarzyna Kierska - Krawczyk, sekretarz szkoły:

sprawy kadrowe, archiwum

 • poniedziałek 7.30 - 15.30
 • wtorek 7.30 - 15.30
 • środa 7.30 - 15.30
 • czwartek 7.30 - 15.30
 • piątek 7.30 - 15.30
 • kontakt:

Joanna Garbarczyk , sekretarz szkoły:

sekretariat uczniowski

 • poniedziałek 8.30-16.30
 • wtorek 8.30-16.30
 • środa 8.30-16.30
 • czwartek 8.30-16.30
 • piątek 8.30-16.30
 • kontakt:
 • Pokój: nr 2, parter

Ewa Nowotczyńska, sekretarz szkoły:

obsługa kancelaryjna

 • poniedziałek 7.30-15.30
 • wtorek 7.30-15.30
 • środa 7.30-15.30
 • czwartek 7.30-15.30
 • piątek 7.30-15.30
 • kontakt:
 • Pokój: nr 2, parter

 

 

Korespondencję proszę kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
ul. Radzymińska 227
03-611 Warszawa


Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

Wszelka korespondencja mająca cechy wniosku lub skargi będzie podlegała postępowaniu wyjaśniającemu pod warunkiem spełniania wymogów wynikających z z art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Korespondencja kierowana do Szkoły powinna zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącej,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania),
 • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję (także elektroniczną), która nie spełnia wymogów zawartych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168 ) Szkoła nie odpowiada.


Dyrekcja szkoły przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8.00-16.00.

p. Zofia Rostek - dyrektor szkoły:

ul. Radzymińska 227 - gabinet dyrektora szkoły (pokój nr 1, parter)


p. Elżbieta Leciak – Barszczewicz - wicedyrektor szkoły:

ul. Radzymińska 227 - pokój nr 10, parter


p. Joanna Bidzińska - wicedyrektor szkoły

ul. Radzymińska 227 - pokój nr 23 c, I piętro


p. Beata Niedźwiedź-Gostomska - wicedyrektor szkoły

ul. Radzymińska 227 - pokój nr 23 c, I piętro


p. Małgorzata Wierbiłowicz - kierownik świetlicy

ul. Radzymińska 232 – świetlica szkolna


Z ocenami i frekwencją dziecka rodzice mogą się zapoznać:

 • poprzez e-Dziennik (instrukcja),
 • podczas konsultacji

Konsultacje z nauczycielami możliwe są podczas zebrań i konsultacji dla rodziców lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem (np. poprzez dziennik elektroniczny).

Podczas zebrań:

 • Nauczyciele specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci pedagogiczni) podczas zebrań dyżurują w godz. 17.00 – 19.30 w budynku przy ul. Radzymińskiej 227.
 • Logopeda dyżuruje również przy ul. Topazowej 26.
 • Zebrania odbywają się w budynkach przy ul. Rozwadowskiej 9/11, ul. Topazowej 26, ul. Radzymińskiej 227.

W czasie konsultacji:

 • Nauczyciele specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci pedagogiczni) podczas konsultacji dyżurują w godz. 16.30 – 17.30 w budynku przy ul. Radzymińskiej 227,
 • Nauczyciele przedmiotów niepełniący funkcji wychowawcy dyżurują w pokoju nauczycielskim.
 • Wszystkie konsultacje odbywają się w budynku szkoły przy ul. Radzymińskiej 227.

Procedury obowiązujące w szkole:

 • procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego (załącznik 1),
 • procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć komputerowych (załącznik 2),

Sprawy prowadzone przez szkołę:

Obowiązek szkolny:
 • Zapisy do szkoły (zapisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni
  w sekretariacie szkoły)- zakładka ZASADY NABORU,
 • Ewidencja uczniów
 • Arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne:

 • Zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok  lub program nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – wydaje dyrektor szkoły),
 • Wydawanie legitymacji szkolnych,
 • Wydawanie zaświadczeń,
 • Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw,

Sprawy kadrowe:

 • Sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość:

 • Raporty
 • Sprawozdania

Archiwum:

 • Akta osobowe pracowników,
 • Arkusze ocen,
 • Dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • Dzienniki specjalistów,
 • Protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • Księgi zarządzeń dyrektora szkoły,
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
odpowiada: Zofia Rostek
data: 25-06-2019
data: 25-06-2019
data: 25-06-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-10-2018 - Edycja treści
 • 16-10-2017 - Edycja treści
 • 13-10-2017 - Edycja treści
 • 17-01-2017 - Edycja treści
 • 10-01-2017 - Edycja treści
 • 03-01-2017 - Edycja treści
 • 28-10-2016 - Edycja treści
 • 15-01-2016 - Edycja treści
 • 14-01-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1272