KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Agata Puchała, sekretarz szkoły:

sprawy kadrowe, ubezpieczenia

 • poniedziałek 7.30-15.30
 • wtorek 7.30-1530
 • środa 7.30-15.30
 • czwartek 7.30-15.30
 • piątek 7.30-15.30
 • kontakt:

Katarzyna Kierska - Krawczyk, sekretarz szkoły:

sprawy kadrowe, archiwum

 • poniedziałek 7.30 - 15.30
 • wtorek 7.30 - 15.30
 • środa 7.30 - 15.30
 • czwartek 7.30 - 15.30
 • piątek 7.30 - 15.30
 • kontakt:

Joanna Garbarczyk , sekretarz szkoły:

sekretariat uczniowski

 • poniedziałek 8.30-16.30
 • wtorek 8.30-16.30
 • środa 8.30-16.30
 • czwartek 8.30-16.30
 • piątek 8.30-16.30
 • kontakt:
 • Pokój: nr 2, parter

Ewa Nowotczyńska, sekretarz szkoły:

obsługa kancelaryjna

 • poniedziałek 7.30-15.30
 • wtorek 7.30-15.30
 • środa 7.30-15.30
 • czwartek 7.30-15.30
 • piątek 7.30-15.30
 • kontakt:
 • Pokój: nr 2, parter

 

 

Korespondencję proszę kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
ul. Radzymińska 227
03-611 Warszawa


Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

Wszelka korespondencja mająca cechy wniosku lub skargi będzie podlegała postępowaniu wyjaśniającemu pod warunkiem spełniania wymogów wynikających z z art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Korespondencja kierowana do Szkoły powinna zawierać co najmniej:

 • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącej,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania),
 • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję (także elektroniczną), która nie spełnia wymogów zawartych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168 ) Szkoła nie odpowiada.


Dyrekcja szkoły przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8.00-16.00.

p. Zofia Rostek - dyrektor szkoły:

ul. Radzymińska 227 - gabinet dyrektora szkoły (pokój nr 1, parter)


p. Elżbieta Leciak – Barszczewicz - wicedyrektor szkoły:

ul. Radzymińska 227 - pokój nr 10, parter


p. Joanna Bidzińska - wicedyrektor szkoły

ul. Radzymińska 227 - pokój nr 23 c, I piętro


p. Beata Niedźwiedź-Gostomska - wicedyrektor szkoły

ul. Radzymińska 227 - pokój nr 23 c, I piętro


p. Małgorzata Wierbiłowicz - kierownik świetlicy

ul. Radzymińska 232 – świetlica szkolna


Z ocenami i frekwencją dziecka rodzice mogą się zapoznać:

 • poprzez e-Dziennik (instrukcja),
 • podczas konsultacji

Konsultacje z nauczycielami możliwe są podczas zebrań i konsultacji dla rodziców lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem (np. poprzez dziennik elektroniczny).

Podczas zebrań:

 • Nauczyciele specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci pedagogiczni) podczas zebrań dyżurują w godz. 17.00 – 19.30 w budynku przy ul. Radzymińskiej 227.
 • Logopeda dyżuruje również przy ul. Topazowej 26.
 • Zebrania odbywają się w budynkach przy ul. Rozwadowskiej 9/11, ul. Topazowej 26, ul. Radzymińskiej 227.

W czasie konsultacji:

 • Nauczyciele specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci pedagogiczni) podczas konsultacji dyżurują w godz. 16.30 – 17.30 w budynku przy ul. Radzymińskiej 227,
 • Nauczyciele przedmiotów niepełniący funkcji wychowawcy dyżurują w pokoju nauczycielskim.
 • Wszystkie konsultacje odbywają się w budynku szkoły przy ul. Radzymińskiej 227.

Procedury obowiązujące w szkole:

 • procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego (załącznik 1),
 • procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć komputerowych (załącznik 2),

Sprawy prowadzone przez szkołę:

Obowiązek szkolny:
 • Zapisy do szkoły (zapisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni
  w sekretariacie szkoły)- zakładka ZASADY NABORU,
 • Ewidencja uczniów
 • Arkusze ocen i dzienniki

Sprawy administracyjne:

 • Zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok  lub program nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – wydaje dyrektor szkoły),
 • Wydawanie legitymacji szkolnych,
 • Wydawanie zaświadczeń,
 • Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw,

Sprawy kadrowe:

 • Sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość:

 • Raporty
 • Sprawozdania

Archiwum:

 • Akta osobowe pracowników,
 • Arkusze ocen,
 • Dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
 • Dzienniki specjalistów,
 • Protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
 • Księgi zarządzeń dyrektora szkoły,
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie
odpowiada: Zofia Rostek
data: 25-06-2019
data: 25-06-2019
data: 25-06-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-10-2018 - Edycja treści
 • 16-10-2017 - Edycja treści
 • 13-10-2017 - Edycja treści
 • 17-01-2017 - Edycja treści
 • 10-01-2017 - Edycja treści
 • 03-01-2017 - Edycja treści
 • 28-10-2016 - Edycja treści
 • 15-01-2016 - Edycja treści
 • 14-01-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1298